Πρόγραμμα αυτοματοποιημένης λήψης τιμοκαταλόγων της ΗΛΚΑ Α.Ε.

Το πρόγραμμα DL bytes (download bytes) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απλοποιεί την διαδικασία λήψης των τιμοκαταλόγων από τον server της ΗΛΚΑ Α.Ε.
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη σύνδεση μετάδοσης αρχείων που απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό (username & password).
Το περιβάλλον του προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την δυνατότητα λήψης των αρχείων με μία κίνηση έτσι ώστε να μην χρειάζονται πολύπλοκες ενέργειες από τον τελικό χρήστη.

Οδηγίες Λήψης και εγκατάστασης

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο DL Bytes.zip κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
Αποσυμπιέστε τα αρχεία σε έναν φάκελο στο σκληρό δίσκο (π.χ. C:\DL Bytes).

Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο DL Bytes.exe και επιλέξτε «Αποστολή προς» [“Send to”] > «Επιφάνεια εργασίας (δημιουργία συντόμευσης)» [“Desktop (create shortcut)”].
Στην επιφάνεια εργασίας θα δημιουργηθεί η συντόμευση από την οποία μπορείτε να εκτελείτε το πρόγραμμα κάθε φορά που θέλετε να κάνετε λήψη των τιμοκαταλόγων
Σημείωση
Για την λήψη των τιμοκαταλόγων το πρόγραμμα απαιτεί κωδικούς πρόσβασης. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε τα στοιχειά αυτά επικοινωνήστε με την ΗΛΚΑ A.E. (τμήμα χονδρικής πώλησης) προκειμένου να λάβετε τα απαιτούμενα στοιχειά σύνδεσης.
* Αναλυτικές οδηγίες για την λειτουργία και τη χρήση του προγράμματος θα βρείτε στο αρχείο DL Bytes.pdf στον φάκελο που αποσυμπιέσατε τα αρχεία.